We beheren deze website en staan het gebruik ervan toe volgens de volgende voorwaarden:

Basisvoorwaarden:
1) Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u ze niet volledig accepteerd, wordy uw toegang tot deze site als ongeautoriseerd beschouwd en moet u het gebruik onmiddellijk stopzetten.
2) U moet 13 jaar of ouder zijn om deze site te gebruiken.
3) U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw schermnaam.
4) U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw account.
5) U mag andere Hyvebook-gebruikers niet misbruiken, lastigvallen, bedreigen of intimideren.
6) U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, informatie, schermnamen, afbeeldingen, foto’s, profielen, audio- en videoclips, links (“Inhoud”) die u indient, plaatst en weergeeft op de Hyvebook-service.
7) U mag Hyveook niet wijzigen, aanpassen of hacken, of andere website wijzigingen ten onrechte te suggereren dat deze is gekoppeld aan Hyvebook.
8) U mag geen ongewenste e-mail maken of verzenden naar Hyvebook-leden (“Spam”).
9) U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
10) U mag bij het gebruik van Hyvebook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten). Overtredingen van een van deze overeenkomsten zal resulteren in de beëindiging van uw Hyvebook-account. Hoewel Hyvebook dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op haar site verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Hyvebook niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op haar website word geplaatst en dat u desalniettemin aan dergelijk materiaal kunt worden blootgesteld en dat u de Hyvebook-service op eigen risico gebruikt.

Algemene voorwaarden:
1) We behouden ons het recht voor om de Hyvebook-service om welke reden dan ook en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
2) We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Als de wijzigingen een wezenlijke wijziging van de gebruiksvoorwaarden vormen, zullen we u via internetmail op de hoogte stellen volgens de voorkeur die in uw account is vermeld. Wat een “wezenlijke wijziging” inhoudt, word naar eigen eigen goedkeuren, te goeder trouw en op basis van gezond verstand en redelijk oordeel, bepaald.
3) We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan wie dan ook te weigeren, om welke reden dan ook.
4) We kunnen, maar zijn niet verplicht, Content en accounts te verwijderen die content bevatten waarvan we naar eigen goedkeuren vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn of in strijd zijn met het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden.
5) Hyvebook-service maakt het mogelijk om afbeeldingen en tekst die op Hyvebook wordt gehost op externe websites te plaatsen. Dit gebruik wordt geaccepteerd )en zelfs aangemoedigd!). Pagina’s op andere websites die gegevens weergeven die op Hyvebook worden gehost, moeten echter een link naar Hyvebook bevatten.

Copyright (wat van jou is, is van jou):
1) We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u aan de Hyvebook-service verstrekt. Uw profiel en geuploade materiaal blijven van u. U kunt uw profiel op elk moment verwijderen door uw account te verwijderen. Hiermee worden ook alle tekst en afbeeldingen verwijderd die u in het systeem hebt opgeslagen.
2) We moedigen gebruikers aan om hun creaties bij te dragen aan het publieke domein of om progressieve licentievoorwaarden te overwegen.

 

Laatst ge-update op: 11-02-2021