Beleid

We run this website and permits its use according to the following terms and conditions:

Basis beleid:

 • Het gebruik van deze website impliceert dat je deze voorwaarden accepteert. Als je ze niet volledig accepteert, wordt uw toegang tot deze site als niet-geautoriseerd beschouwd en moet je deze onmiddellijk stoppen
 • Je moet 13 jaar of ouder zijn om deze site te gebruiken.
 • Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw schermnaam.
 • Je bent verantwoordelijk voor het veilig houden van je eigen account.
 • Je mag andere Hyvebook-gebruikers niet misbruiken, lastigvallen, bedreigen of intimideren.
 • Je bent als enige verantwoordelijk voor je eigen gedrag en alle gegevens, tekst, informatie, schermnamen, grafische afbeeldingen, foto's, profielen, audio- en videoclips, links ("Inhoud") die je verzendt, plaatst en weergeeft op Hyvebook.
 • Je mag Hyvebook niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website aanpassen om ten onrechte te impliceren dat deze gekoppeld is aan Hyvebook.
 • Je mag geen ongewenste e-mails maken of verzenden naar Hyvebook-leden ("Spam").
 • Je mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.
 • Je mag bij het gebruik van Hyvebook geen wetten in jouw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Overtreding van een van deze voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van je Hyvebook-account. Hoewel Hyvebook dergelijk gedrag en inhoud op haar site verbiedt, begrijp je en stemt je ermee in dat Hyvebook niet verantwoordelijk kan zijn voor de Inhoud die op haar website wordt geplaatst en je niettemin mogelijk wordt blootgesteld aan dergelijke materialen en dat je de Hyvebook-service op eigen risico gebruikt.

Algemene voorwaarden:

 • We behouden ons het recht voor om de Hyvebook-service om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen.
 • We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Als de wijzigingen een wezenlijke verandering in de gebruiksvoorwaarden vormen, zullen we je via e-mail op de hoogte brengen volgens de voorkeur die op uw account wordt uitgesproken. Wat een "materiële wijziging" is, zal naar eigen goeddunken, te goeder trouw en met gezond verstand en een redelijk oordeel worden bepaald.
 • We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
 • We kunnen, maar zijn niet verplicht om Inhoud te verwijderen en accounts die Inhoud bevatten waarvan wij bepalen dat deze naar ons goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of in strijd zijn met het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Hyvebook-service maakt het mogelijk om afbeeldingen en tekst gehost op Hyvebook naar externe websites te plaatsen. Dit gebruik wordt geaccepteerd (en zelfs aangemoedigd!). Pagina's op andere websites die gegevens weergeven die worden gehost op Hyvebook, moeten echter een link bevatten naar Hyvebook.

Copyright (Wat van jouw is blijft van jou):
We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat je aan de Hyvebook-service verstrekt. Je profiel en geüpload materiaal blijven van jou. Je kunt je profiel op elk gewenst moment verwijderen door je account te verwijderen. Hiermee worden ook alle tekst en afbeeldingen verwijderd die je in het systeem hebt opgeslagen.

Ge-update op: 5 mei, 2018